تاریخ خبر:1393/10/24 10:51:36

انتخاب هوشمندانه

پوشرنگ نیم پلاستیک 999 ممتاز هاویلوکس یک انتخاب هوشمندانه برای رنگ آمیزی در جایی است که با کمترین هزینه، انتظار پوشش، چسبندگی و کارکرد قابل قبول را دارید.   

یک رنگ پایه آب برای استفاده در فضاهای داخلی ساختمان روی سطوح مختلف مانند گچ، سیمان و غیره است. این محصول فاقد مواد مضر بوده و سازگار با محیط زیست می باشد. پوشرنگ نیم پلاستیک 999 ممتاز هاویلوکس بسرعت خشک می شود و قابلیت اجرای سریع را دارد.