مجتمع مسکونی آفتاب 22

برج پارس - خیابان آفریقا

مجتمع ویلایی ساحل چمخاله

مجتمع مسکونی مسکن مهر - رودسر

مجتمع مسکونی مسکن مهر - رودسر

مجتمع تجاری کورش - تهران، بزرگراه ستاری

برج کوه نور - تهران، خیابان فرمانیه